Achtergrondmuziek uitkiezen en afspelen        Lettertype kleiner maken Lettertype groter maken

Diensten

Heilige Missen in de Kapel van Genooy worden verzorgd door de Sint Martinus parochie

1e zaterdag

v.d. maand

09.00

09.30

17.00

 

H Mis

Rozenkrans en aanbidding

H Mis

 

 

 

 

Misintenties:

 

 

 

 Misintenties kunnen worden opgegeven:

  • vóór en ná de vieringen bij de koster in de Kapel óf
  • op het parochiekantoor van de Sint Martinus kerk, Grote Kerkstraat 28, 5911 CH Venlo. 
  • de kosten bedragen 15 Euro.

Overige zaterdagen

 

 

15.30 uur  rozenkrans bidden
17.00 uur  Heilige Mis

 

     

pastor:  pastoor-deken J.Spee

Speciale Vieringen

  • Omdat de Kapel van Genooy een devotiekapel is, worden er geen speciale vieringen gehouden bij gelegenheid van doop, huwelijk of uitvaart !
  • Speciale vieringen (met misintenties) zijn wel mogelijk bij gelegenheid van bedevaarten of (huwelijks)jubilea. 
  • Gelieve hiervoor contact op te nemen met het parochiekantoor.