Achtergrondmuziek uitkiezen en afspelen        Lettertype kleiner maken Lettertype groter maken

Stichting Vrienden van de Kapel van OLV van Genooy

Stichting Vrienden van de Kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooy 

Correspondentieadres:

Grote Kerkstraat 28, 5911CH Venlo  

E-mail: info@kapelvangenooy.nl

Kamer van Koophandel: 41063134

Bankrekening: NL46 ABNA 0579 4697 78  
Ten name van:
STG VR OL VROUW V GENOOY
VENLO

Bestuur:

 

Voorzitter R.A.J. van Basten Batenburg MSc MA
Secretaris F.F.W. Bode (ons ontvallen op 18 december 2020)
Penningmeester W. Janssen RA
Lid Deken J. Spee
Mevr. W. van Iperen 
Pastoor L. Brueren (ons ontvallen 12-01-2012)
Buitengewoon lid

Ir L.E.F. van Basten Batenburg (ons ontvallen in 2013 )

 

 > Online aanmelden als "Vriend van..."