Achtergrondmuziek uitkiezen en afspelen        Lettertype kleiner maken Lettertype groter maken

Stichting Vrienden van de Kapel van OLV van Genooy

De Stichting Vrienden van de Kapel van OLV van Genooy beheert een fonds bestaande uit giften en nalatenschappen. De investeringsopbrengsten hieruit (voornamelijk rente) komen ten goede aan kleinere en grotere projecten die de Mariaverering en geloofsbelijdenis in de Kapel ondersteunen. Dit betekent dat met uitzondering van de liturgie/mislezingen en het gebouw zelf, waarvoor de Martinus Parochie verantwoordelijk is, activiteiten worden ondernomen en aankopen worden gedaan die ten goede komen aan de Mariaverering in de Kapel. Dit alles op een manier die past in de huidige tijd. 

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de kapel. Zij beheren op verantwoorde wijze het fonds en besturen op controleerbare manier door regelmatige vergaderingen en verslaglegging. 

Zo heeft de stichting in het recente verleden investeringen gedaan voor verbetering van de geluidsinstallatie, en de installatie van een nieuw orgel in de kapel. Een nieuw boek over de Kapel dat verkocht wordt via diverse verkooppunten in Venlo is door de giften van de Vrienden mogelijk gemaakt, alsmede een aan OLV van Genooy toegewijd glas-in-lood raam in de Bisschoppelijke kerk in Roermond. Bovendien heeft de Stichting het initiatief genomen bij het 375-jarig bestaan van de Kapel in 2006, voor  een speciale viering door Bisschop Wiertz en een grondige verf en opknapbeurt van de Kapel. Hierbij is ook  de kaarsenstandaard in de kapel vernieuwd. Verder ondersteunt en verwelkomt de stichting van ganser harte het initiatief van de nabijgelegen koffieschenkerij Genuujerie door de Stichting 'Dichterbij'. Het meest recente initiatief is deze website, die de kapel ook online toegankelijk maakt en de beleving in een bredere context plaatst.