Kapel van Genooy

Kom binnen in ‘t Kepelke van Genuuje

De kapel is elke dag geopend van 08.00 uur tot 17:00 uur of bezoek hier de kapel online.

Deze website is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Kapel van Genooy om het gedachtengoed en de beleving van Onze Lieve Vrouwe van Genooy te vergroten.

Het doet dit op speciale wijze door een virtuele beleving van de kapel mogelijk te maken, ondersteund door aan Maria opgedragen muziek, en biedt daarmee gelegenheid voor een eigentijdse bezinningsmoment voor aanbidders van Maria.

De website geeft verder inzicht in de openingstijden, vieringen, geschiedenis, samenstelling en rol van de stichting, links naar verdere relevante internet sites, contact gegevens, afbeeldingen van de Kapel, en hoe u een boek over de kapel of miniatuurbeeldje van Maria van Genooy kunt bestellen. Uiteraard hoe u zelf als ‘vriend’ kunt deelnemen en bijdragen aan de geloofsbeleving in de kapel.

Devotie, rust, sereniteit en bezinning

De Kapel van Genooy staat in het teken van de Maria verering en neemt in Venlo en omstreken een belangrijke plaats in voor mensen die rust, hoop en steun zoeken. Met name het beeld van Maria als madonna met kind inspireert al heel lang velen om te bidden en te gedenken, en biedt in een geborgen sfeer een heldere kern voor toewijding en geloof.

Door het beeld en de toewijding aan Maria is in de volksmond is de kapel gaan heten Kapel van Onze Lieve Vrouwe van Genooy. Het is een plaats van devotie, rust, sereniteit en bezinning. Maandelijks bezoeken duizenden mensen van jong tot oud dit plekje. Ieder met een eigen band met het geloof, Maria en God. Maria in Genooy is nooit alleen.

592 jaar devotie

De huidige kapel is gebouwd in 1631, maar de Maria verering in Genooy gaat terug tot 1423 toen op die plaats een klooster convent (Mariendael) werd gesticht. Door de jaren heen heeft de kapel als deel van het klooster stand gehouden tegen de druk van de reformatie. Nadat de laatste nonnen de kapel in 1829 aan de Sint Martinus parochie schonken, bleef het vrijwel in dezelfde staat tot begin 20e eeuw. De kapel werd in 1917 door de bekende bouwmeester Pierre Cuypers grondig gerestaureerd en uitgebreid met een kooromgang, zijbeuken en een apart kruiskapelletje.

Tegenwoordig wordt de kerkelijke invulling en liturgie verzorgd door de Sint Martinus parochie. Missen worden met grote regelmaat gehouden.  Met name in mei, Mariamaand, vindt intensief dagelijks gebed plaats. Vele vrijwilligers zorgen er dagelijks voor dat bezoekers hier in een prettige sfeer terecht kunnen. Anderzijds wordt achter de schermen een belangrijke rol ingenomen door de Stichting Vrienden van de Kapel van Onze Lieve Vrouwe van Genooy.

Wat doen de ‘Vrienden van de Kapel van Genooy’?

Gesteund door gelden van een aantal anonieme geldgevers en vrienden worden voorwaarden en mogelijkheden geschapen voor een eigentijdse verering van Onze Lieve Vrouw. Hieruit ontsprong ondermeer het initiatief voor een nieuw orgel, een herdenkingsboek en een nieuwe kaarsenstandaard waar dagelijks honderden lichtjes worden ontstoken opgedragen aan Maria en om een persoonlijke gedachte of inspiratie te vereeuwigen.

Als geïnspireerde Maria-vereerder kunt u bijdragen aan dit initiatief door ook vriend te worden, door een donatie te doen of door een legaat.

© 2023 Kapel van Genooy, alle rechten voorbehouden.

Kvk stichting: 41063134

Design en realisatie: Joep Geelen (Juppo.nl)